Uw winst!

Dit ActiefKoeldakTM komt daarbij dus in plaats van de huidig op de markt zijnde koudestraat afsluitingen zoals de "Rittal ColdCube", de Minkels Koudestraat afsluiting, de Knürr CoolFlex® de ColdAisleContainment, de CoolingAlley®, enz.

Het ActiefKoeldakTM geeft daarbij een nog grotere efficiëntieverbetering aan het koelen van een datacenter dan de huidige koudestraat afsluitingen tot op dit moment al deden.

In plaats van de daarbij toegepaste lucht afsluitdeuren op de koppen van de koudestraten hebben we daarvoor in de plaats een koude luchtgordijn toegepast. Het voordeel van het toepassen van ActiefKoeldakTM is dat je daarbij wel een onbelemmerde toegang hebt bij het betreden van die koudestraat en er daarbij ook geen verstoring van de koeling plaats vindt. Bij voornoemde koudestraat afsluitingen staan de deuren bij het betreden en het verlaten van de koudegang telkens tijdelijk open waardoor de opgebouwde overdruk telkens wegvalt en de eerste kasten op de koppen onvoldoende en/of onregelmatige koeling krijgen en het rendement van die koudestraat afsluiting bij een regelmatige toegang ook sterk afneemt.

Ook bij calamiteiten zal er minder overlast ontstaan door het in ons koelconcept ontbreken van die deuren. Bovendien hebben we door het weglaten van die deuren ook minder materiaal toegepast waardoor er ook minder kosten en dus ook een mindere milieubelasting zal ontstaan.

Ruim voldoende koellucht maar niet meer dan echt nodig waardoor we als het ware de koellucht "in de door de apparatuur gevraagde hoeveelheden doceren" aan uw ICT apparatuur. Door de koelucht daarbij ook nog van boven naar beneden te laten "vallen" maken we daarbij maximaal gebruik van de natuurwetmatigheid dat koude lucht zwaarder is dan warme lucht waardoor er een absoluut minimale hoeveelheid energie nodig is om de koellucht in de gewenste hoeveelheden naar de ICT apparatuur te brengen om "alleen daar te koelen waar het ook echt nodig is".

Het ActiefKoeldakTM wordt volledig prefab geproduceerd en per lengtes van ongeveer 3 meter aangevoerd. Het is licht van gewicht en kan met 2 personen op de 19" kasten opgelegd worden zonder daarvoor te hoeven boren of te zagen en/of stof te veroorzaken. Hoogte verschillen of open ruimtes tussen of boven de bestaande 19" kasten kunnen opgevangen worden door het inschuiven van pasplaatjes. Dus geen verstoring van uw datacenter bij het aanbrengen van ActiefKoeldakTM in een life datacenter.

Het ActiefKoeldakTM is ook direct leverbaar en inzetbaar in bestaande datacenters in combinatie met de bestaande koelinstallaties als er bouwkundig voldoende ruimte voor beschikbaar is. Speciaal maarwerk afgestemd op uw bouwkundige situatie bij onvoldoende ruimte is mogelijk maar vereist vooraf wel een nader overleg. Graag bezoeken wij u om ter plaatse de situatie op te nemen en een eventueel maatwerkoplossing voor u uit te werken.

Uw kans om met minimale investeringen daadwerkelijk door te kunnen groeien naar een echt groen datacenter op het gebied van koeling!

Als u al van plan was om de huidig door de markt aangeboden afgesloten koelstraten aan te gaan brengen dan kunt u in dat geval zelfs met minder investeringen een nog grotere koelefficiëntie bereiken door het toepassen van het ActiefKoeldakTM.

Bij aanschaf van het ActiefKoeldakTM op dit moment kunt u later in de tijd op elk gewenst moment, zonder faalkosten, stapsgewijs doorgroeien naar het volledige DataCenterKoelingTM koelconcept. Geheel passend in de MJA afspraken die vele van u op dit moment al ondertekend zullen hebben / voornemens zijn deze te gaan ondertekenen in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wat denkt u zelf van een mogelijk te bereiken EUE waarde van < 1,2 en
een DCiE waarde van >85%?

Kent u een datacenter dat al wel aan die hoge norm voldoet?

Wilt u de eerste zijn met een datacenter met een DCiE waarde van >85%?

Heeft u al eens berekend hoeveel kosten u dat zou besparen of hoeveel extra meer financieel rendement u behaald met uw datacenter naast het feit dat u daarmee tevens een goede invulling aan het MVO gaat geven?

Wij willen samen met u het bewijs leveren dat MVO ook voor u veel geld op kan gaan leveren!
Ga naar DataCenterKoelingTM voor de inhoudelijke informatie over voornoemde onderwerpen.

<< Home 

De werking van ActiefKoeldakTM

De ICT apparatuur optimaal en betrouwbaar koelen!

We nemen nu als eerste de directe koeling van de ICT apparatuur. De ICT apparatuur wordt in een datacenter in een 19" kast geplaatst (de naam komt van de constructie in die kasten die een Engelse breedtemaat heeft van 19 inch en waarin de apparatuur wordt vastgeschroefd). Die kasten zijn meestal ongeveer 2 meter hoog en worden voorzien van afsluitbare luchtdoorlatende roosterdeuren aan de voor,- en -achterzijde.

Onderstaand een plaatje van een opgeschroefde server waarin je de ventilatortjes ziet. Wanneer de processoren harder moeten werken zullen die ook meer warmte gaan produceren waardoor de kleine ventilatoren in die server harder gaan draaien om voldoende koeling aan de processoren te geven. Er is binnen een koudestraat dus een constant wisselende hoeveelheid aanvoer van koellucht vereist. Hoe beter op die koelluchtvraag daarop wordt afgestemd hoe energie zuinger het koelsysteem zal zijn.
Server intern

 

Onze oplossing


Onderstaand een principe tekening van een dubbele 19" kastenrij opstelling.

 Foto van het Koeldak

Principe Koeldak

De werking van het koelconcept DataCenterKoeling™

De koellucht “valt” daarbij door het dichtheidsverschil als het ware in de koudestraat waaruit de ICT apparatuur die koellucht vrij aan kan zuigen. De dosering aan de koudestraat vindt plaats door uitblazing van de koellucht van boven af in de koudestraat met behulp van het ActiefKoeldak™.

Door middel van het drukverschil in de koudestraat ten opzichte van de warme straten wordt de gewenste hoeveelheid koellucht aangestuurd. Het gebruik van slechts iets meer dan direct nodig geeft de maximale besparing in de energiekosten. De door de ICT apparatuur opgewarmde lucht stijgt achter de 19” kasten door de afgenomen dichtheid “vrij op” naar boven. Binnen het datacenter verzamelt die warme lucht zich dus tegen het plafond en de koudste lucht verzamelt zich onder bij de vloer.

Ook het toepassen van alleen het ActiefKoeldak™ in een bestaand datacenter met een gesloten recirculatie koelsysteem, en die daarbij tekens de volledige warmteontwikkeling nog terugkoelt, geeft ook direct al een nog grotere besparing in het energiegebruik dan de huidige koudestraat afsluitingen dat tot op dit moment al deden.

Eerst starten met het koeldak en later doorgroeien naar het DataCenterKoeling™ koelconcept is direct al een zeer verantwoorde investering en geeft vanaf de start al een flinke energiebesparing en veroorzaakt geen faalkosten meer bij een latere doorgroei.

Onderstaand als voorbeeld de resultaten van een CFD berekeningen die door Peutz uitgevoerd is voor het koelconcept DataCenterKoeling™ en daarbij de goede werking van het ActiefKoeldak™ aantoont tijdens het koelen van de ICT apparatuur.
Peutz_Temperaturen_3D
In en onder het koeldak is in blauw de koelluchttemperatuur van 24 ºC zichtbaar. Boven het koeldak wordt de lucht steeds warmer tot aan 38 ºC boven tegen het plafond. Op de kop van de koudegang, in het gangpad, wordt de aanwezige ruimtelucht nog iets gemengd met de koellucht die door de kleine overdruk vrij uit de koudegang gedrukt kan worden.

Dit zorgt ervoor dat ook de servers die geplaatst zijn in de 19”kasten aan de kop van de rijen ook altijd kunnen profiteren van de constant, in voldoende hoeveelheden, aangevoerde gekoelde lucht.

De ICT apparatuur kan hierbij dus alleen maar de gekoelde lucht aanzuigen vanuit de koudegang. De warme en koude lucht blijft nagenoeg geheel gescheiden, en op het hoogste punt bij het ActiefKoeldak™ blijft de koude lucht goed geïsoleerd ten opzichte van de warme lucht waardoor er een maximaal koelrendement ontstaat.

Hybride koelsysteem

Ons koelconcept is niet alleen ontwikkeld voor nieuwbouw datacenters maar is juist ook ontworpen voor bestaande datacenters en is daarnaast ook nog inzetbaar als een hybride koeloplossing in bestaande datacenters. Zeker gezien de huidige markt na de kredietcrisis is er op dit moment juist een zeer grote vraag is naar een low-cost oplossing voor het kwalitatief vergroenen van de bestaande datacenters. Dit is ook nog eens aan ons bevestigd tijdens de gevoerde gesprekken op de congressen met geïnteresseerde bedrijven.

Aan een hybride oplossing kunnen we op dit moment direct al voldoen zonder dat u daarmee ook maar één enkel bedrijfsrisico loopt met uw huidige datacenter. Door het inzetten van het DataCenterKoeling™ koelconcept als hybride koeloplossing, aanvulling aangebracht op uw ongewijzigde aanwezige bestaande koelinstallatie, geeft u de mogelijkheid dat u op elk gewenst moment nog terug te kunnen vallen op uw eigen vertrouwde bestaande koelinstallatie.

U kunt bij het toepassen van het hybride koelconcept direct al maximaal gebruik maken van de grote energiebesparing die mogelijk is met dit koelconcept, dat volgens de berekeningen in 96% van de tijd inzetbaar is. De LBK behorend tot het hybride koelconcept wordt daarbij dan uitgevoerd zonder koelblokken (uw eigen installatie neemt die functionaliteit over) waardoor de afmetingen van de luchtbehandelingskast veel kleiner zijn en dus ook minder bouwkundige beperkingen op zullen gaan leveren, waarbij ook de investeringskosten nog veel lager zullen zijn.

Beperkte investeringen

Een ROI van minder dan 1 jaar moet bij de meest voorkomende datacenters met hybride datacenterkoeling als zeer reëel worden gezien. Uiteraard gebruikt u daarbij in 4% van de tijd nog altijd wel het volle energievermogen van uw huidige koelinstallatie. Tevens zijn er voor vergroening van bestaande datacenters zeer interessante subsidiemogelijkheden voor u beschikbaar en zijn er ook nog grote bonussen te behalen bij overheidsopdrachten. We willen u daarbij graag helpen door u in contact te brengen met de juiste mensen die dat voor u kunnen regelen.

Hybride DataCenterKoeling

Ook het toepassen van alleen het ActiefKoeldak™ in een bestaand datacenter met een gesloten recirculatie koelsysteem, zoals huidig nagenoeg overal is toegepast, geeft direct ook al een nog grotere besparing in het energiegebruik dan de huidige passieve koudestraat afsluitingen dat tot op dit moment al deden. Klik op “watch de video” om daardoor al enig beeld van onze oplossing te krijgen.

Een prima alternatief dus voor de huidig toegepaste koudestraat afsluitingen.


In plaats van met de passieve koudestraat afsluitingen kan direct al aan de slag gegaan worden met het ActiefKoeldak™, waardoor toekomstige misinvesteringen voorkomen worden.

Het ActiefKoeldak™ is ook redundant of aanvullend inzetbaar met een downflow koelconcept.


 << Home